Op alle teksten op deze website rust auteursrecht. We hebben zo hard onze best erop gedaan. Het is dan ook zonder onze toestemming niet toegestaan om de teksten te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken.

De informatie op deze website kan verouderd zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de projecten van een tijd terug. Uiteraard proberen we alles zo goed mogelijk bij te houden maar de projecten van onze klanten gaan altijd voor. De projecten op onze website staan erop om je een idee te geven van onze kennis en kunde. Het kan echter zo zijn dat een project is overgegaan naar een andere partij en inmiddels is aangepast. Mocht je twijfelen, neem dan altijd even contact op.